De nieuwe geschillenregeling

 

 

De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen, zonder dat het voortbestaan van de vennootschap gecompromitteerd wordt.

Het nieuw vennootschapsrecht zal verschillende wijzigingen aanbrengen in de geschillenregeling om deze proceseconomischer te maken en enkele struikelblokken uit de praktijk aan te pakken.